Szkolenie nt. „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Dobre praktyki”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie nt. „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Dobre praktyki” skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego – Mazurskiego w Olsztynie.

Celem szkolenia jest:

  • uwrażliwienie na tematykę niepełnosprawności i przybliżenie zagadnień związanych z tą problematyką,
  • poszerzenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności,
  • podniesienie standardu pracy w procesie kształcenia studenta
    z niepełnosprawnością,
  • zmotywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktami
    z osobami z niepełnosprawnością,
  • przełamywanie stereotypów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku w godz. 900 – 1400  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – Trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
i warsztatów. Sposób prowadzenia zajęć będzie oparty o tradycyjną formę nauczania (wykład, prezentacja). Praca na doświadczeniach, własnych, zawodowych, literatura źródłowa,. W trakcie wykładu – trener wykorzysta: prezentację multimedialną, spoty.

Planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach na ten temat.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 września br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl