„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic” – szkolenie

Olsztyński Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

  • jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,
  • jak obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
  • jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
  • jak obsłużyć niewidomego interesanta,
  • jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,
  • jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej                           

W Olsztynie zostaną utworzone dwie grupy po 16-ście osób, które zostaną przeszkolone w trybie jednodniowym (6h szkolenia na każdą grupę).

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Termin:

12.07.2018r.  – dla kadr, pracowników i pracodawców

Rekrutacja trwa

Tel. 695966540

justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org

kamila.arnatowicz@szansadlaniewidomych.org