Sukces dr Bożeny Chrostowskiej w konkursie literackim

Z dużą radością informujemy o osiągnięciach dr Bożeny Chrostowskiej w zakresie działań na rzecz osób z autyzmem. Dr Bożena Chrostowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju” (2014) za opowiadanie o osobie z autyzmem pt. „Kilka obrazów z życia Pana Ka”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie “Otwórzmy Świat”, działające na rzecz Osób z Autyzmem i z Zaburzeniami Pokrewnymi w Starachowicach oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadanie Pani Bożeny zostało opublikowane w antologii wraz z pozostałymi nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami.

okładka1

Za propagowanie wiedzy o autyzmie Pani Bożena w kwietniu 2015 roku odebrała statuetkę „Olsztynianina roku 2014”. Tytuł ten przyznali Pani Bożenie mieszkańcy miasta, w plebiscycie Gazety Wyborczej.

Dr Bożena Chrostowska współpracuje z BON od dawna, organizując na UWM akcje podnoszące świadomość na temat autyzmu. W roku 2013 zainicjowała wydarzenie „Stacja Autyzm”, podczas którego można było podziwiać wystawę prac graficznych autystycznego chłopca. Od dwóch lat, dzięki staraniom dr Bożeny, UWM gra w Niebieski. Akcja ta ma na celu zaktywizowanie środowiska akademickiego, studentów, do propagowania wiedzy na temat autyzmu w kwietniu, miesiącu w którym obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy za wszelką pomoc.

Zespół BON.