Stypendia dla niewidomych – projekt

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że Fundacja Praca dla Niewidomych realizuje projekt, którego celem jest wypłacanie studentom i doktorantom z dysfunkcją wzroku stypendiów w roku akademickim 2017/2018. Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  organizowanym przez wymienioną instytucję. Spośród uczestników zostaną wybrane dwie osoby, które będą otrzymywały stypendium.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z dysfunkcją wzroku z całego kraju, które mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wszelkie niezbędne informacje, wraz z wymaganą dokumentacją i regulaminem konkursu, znajdują się na stronie internetowej fundacji:

www.fpdn.org.pl

 

Zredagowała, opublikowała Wioleta Zamorska