Spotkanie z Kulturą Głuchych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie od 2015 roku realizuje działania związane z kształceniem oraz wsparciem osób Głuchych i słabosłyszących studiujących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W ramach kolejnej inicjatywy serdecznie zapraszamy społeczność akademicką  UWM na spotkanie z Kulturą Głuchych.

Spotkanie poświęcone będzie  tematowi świata nieznanego osobom słyszącym. Zaprezentowane zostaną doświadczenia osób kulturowo Głuchych.  Chcąc przełamać stereotypy myślenia związane z osobami Głuchymi zapraszamy 23 maja 2019r. o godz. 17:00 do Biblioteki Uniwersyteckiej sala 307 – III piętro

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Mickiewicz – pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – Kształcenie osób Głuchych i słabosłyszących. Osoba reprezentująca społeczność osób Głuchych, propagująca kulturę Głuchych, lektor Polskiego Języka Migowego.  Spotkanie będzie tłumaczone z języka migowego na język polski.

 Termin spotkania: 23 maja 2019 r, o godz. 17:00

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać  do  15 maja 2019r. na adres: barbara.parda@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Osoba do kontaktu:

Barbara Parda, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (barbara.parda@uwm.edu.pl )