Spotkanie studentów (17.12.2014 r.)

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.  Celem spotkania jest zaplanowanie przyszłych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz działań podejmowanych przez samych studentów.

W roku 2014 zorganizowaliśmy, przy wsparciu samorządu studenckiego, studentów, pracowników dydaktycznych między innymi takie wydarzenia jak: I Integracyjny Mecz Koszykówki Na Wózkach, UWM gra w niebieski (Dzień Świadomości Autyzmu), czy cykl warsztatów „Niepełnosprawni są wśród Nas”. W roku 2015 chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte działania, oraz wprowadzać kolejne, które podnosiłyby świadomość społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności. Liczymy na Waszą aktywność, pomysłowość i wsparcie naszych działań. Podczas spotkania będzie możliwość zaprezentowania Waszych pomysłów, potrzeb, podzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Ponieważ spotkanie odbędzie się tuż przed świętami, nie zabraknie świątecznych akcentów. Kilka słów o bożonarodzeniowych tradycjach opowie nam Kamil, student Teologii.

Wszystkich, którym nie są obojętne działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, tych, którzy mają pomysły, znają dobre praktyki oraz chcą uczestniczyć w stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom z dysfunkcjami  na UWM, zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się  dn. 17.12.2014 o godz. 16:15 w sali nr  S2/116 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania do pobrania w załączniku poniżej.