Składanie wniosków o przyznanie wsparcia asystenta SN (2017/2018)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuję, że od dnia 21 sierpnia 2017 roku można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia asystenta w roku akademickim 2017/2018.  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B, pokój 106/S2 lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej. Liczba godzin wsparcia jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie  się z Zarządzeniem nr 26/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27.03.2017 r. „Zasady  udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” W załączniku Wniosek oraz Zasady.

Dokumenty przyjmuje Dorota Opolska, pokój 106/S2