Relacja ze spotkania z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

W środę, 23 września 2015 roku o godzinie 10:00 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie odwiedziła Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Celem spotkania  była prezentacja oferty wsparcia dla studentów Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Na spotkaniu zebranych uczniów i nauczycieli przywitał dr inż. arch. kraj.  Mariusz Antolak kierownik biura.  Jest realizatorem projektu: zaprojektuj, posadź, pielęgnuj, w ramach którego wykonuje ogrody przyszkolne, opowiedział o możliwości studiowania na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

O wsparciu kształcenia dla studentów Głuchych i słabosłyszących opowiedziała w języku migowym Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia mogą korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) w Biurze Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Po prezentacji  oferty kształcenia oraz wsparcia dla studentów Głuchych i słabosłyszących uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie wyrazili ogromne zainteresowanie, padło wiele pytań dotyczących kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących na naszej Uczelni.

Po prezentacji ofert UWM w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niesłyszących w Olsztynie – Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie spotkała się po raz drugi z uczniami z SOSW dla dzieci Niesłyszących na 13 Olsztyńskich Dniach Nauki w Olsztynie o godzinie 12:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. Uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie przywitali organizatorzy imprezy, tj. dr  Agnieszka Bojarska- Sokołowska i  dr Agnieszka Niemczynowicz z Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Spotkaniu towarzyszyły różne atrakcje, m.in. atrakcje kombinacji- przestrzenno-matematycznych. Uczniowie musieli wykonać wiele zadań, aby sprawdzić swoje umiejętności matematyczne.

Na spotkaniu Małgorzata Mickiewicz z BON opowiadała i zachęcała uczniów do podjęcia decyzji o studiowaniu na tut. Uczelni.

Spotkanie było tłumaczone na język mówiony i język migowy przez studenta Mariusza Kocon.