Relacja z wizyty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie (8.12.2016 r.).

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbył się wyjazd mający na celu promocję wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Pracownice BON przygotowały prezentacje. Pani Małgorzata Mickiewicz przedstawiła uczestnikom zagadnienia dotyczące wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących, Pani Barbara Parda mówiła na temat bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu ludzkiemu w kontekście stosowanych na terenie miasta Olsztyna rozwiązań realizowanych też w UWM.

Obie prezentacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, w szczególności treści dotyczące form wsparcia realizowanych w naszej uczelni. Uczniowie zadawali wiele pytań związanych ze studiowaniem na UWM w Olsztynie.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie przyjęli relację z wizyty na Uniwersytecie Galaudetta w Waszyngtonie. Zadawali wiele pytań nt. możliwości studiowania. W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 uczniów oraz 2 doradców zawodowych

Pracownice przekazały na uczniom materiały nt. rekrutacji oraz oferty kształcenia na różnych  kierunkach studiów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że nasza wizyta przyczyni się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu w najbliżej przyszłości (po pozytywnie zdanej maturze) studiów w Olsztynie.