Relacja z wizyty pracowników BON w Wejherowie

29 kwietnia 2016 r. Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie odwiedziły Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie.

Uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z prezentacją na temat „Oferta kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na UWM W Olsztynie”. 

Podczas wspólnego zaprezentowania Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie omówiły prezentacje, jakimi formami wsparcia dysponuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz nt. aplikacji obrazkowej tak zwanej „Deaf Help 112”.

Uczniowie i nauczyciele poznali tym samym bogatą ofertę kształcenia na UWM w Olsztynie.