Relacja z warsztatów „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało po raz kolejny (III edycja)  warsztaty dla wykładowców i pracowników UWM  nt. „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”.

Celem warsztatów było zapoznanie się z możliwościami wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących na naszej uczelni.

Szczegółowy program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

  • Kim jest Głuchy- słabosłyszący student
  • Jak komunikować się ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi
  • Język polski jako język obcy dla studenta Głuchego
  • Rola tłumacza języka migowego
  • Techniki wspomagające dla studentów Głuchych i słabosłyszących
  • Formy i środki wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
  • Dyskusja i podsumowanie spotkania

Warsztaty skierowane były do szerokiego grona zainteresowanych, w szczególności do wykładowców i pracowników UWM. Dzięki przedstawionym treściom uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

W trzech edycjach warsztatów uczestniczyło łącznie ponad 120 wykładowców
i pracowników na naszej Uczelni.

Część I warsztatów prowadziła  dr hab. Urszula Bartnikowska prof. UWM, która wyjaśniła zróżnicowanie zrozumienia terminów „G/głuchy”, „słabosłyszący”, „osoba z uszkodzonym słuchem” itp. Uczestnicy dowiedzieli się też o problemach językowych osób z uszkodzonym słuchem oraz o możliwościach porozumiewania się m.in. poprzez odczytywanie mowy z ust (ze szczególnym naciskiem na trudności doświadczane przez osoby z wadą słuchu podczas tego typu komunikacji).

Część II prowadziła Małgorzata Mickiewicz z BON oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Prowadząca opowiedziała o komunikacji i charakterystyce zachowania osób Głuchych i słabo słyszących. W czasie warsztatów można było obejrzeć film ukazujący różnicę między Polskim Językiem Migowym (PJM) i Systemem Językowo-Migowym (SJM). Z kolei Marta Kocon opowiedziała o roli tłumacza języka migowego i trudnościach, z jakimi spotyka się osoba pełniąca taką rolę.

O wsparciu studentów Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia opowiedziała w języku migowym Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykładowcy i pracownicy UWM dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia mogą korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) w Biurze Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Spotkanie było tłumaczone na język mówiony i język migowy przez Martę Kocon i Barbarę Pardę (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych).

Organizatorem warsztatów było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.