Relacja z warsztatów „Wsparcie Głuchego i słabo słyszącego studenta w procesie kształcenia”.

W poniedziałek 28 września 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyły się warsztaty dla wykładowców i pracowników UWM  nt. „Wsparcie Głuchego i słabo słyszącego studenta w procesie kształcenia”.  Celem warsztatów było zapoznanie się z możliwościami wspierania studentów Głuchych i słabo słyszących na naszej uczelni.

Warsztaty skierowane były do szerokiego grona zainteresowanych, w szczególności do wykładowców i pracowników UWM. Dzięki przedstawionym treściom uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Część I warsztatów prowadziła  dr hab. Urszula Bartnikowska prof. UWM, która wyjaśniła zróżnicowanie zrozumienia terminów „G/głuchy”, „słabosłyszący”, „osoba z uszkodzonym słuchem” itp. Uczestnicy dowiedzieli się też o problemach językowych osób z uszkodzonym słuchem oraz o możliwościach porozumiewania się m.in. poprzez odczytywanie mowy z ust (ze szczególnym naciskiem na trudności doświadczane przez osoby z wadą słuchu podczas tego typu komunikacji).

Część II prowadziła Małgorzata Mickiewicz z BON oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Prowadząca opowiedziała o komunikacji i charakterystyce zachowania osób Głuchych i słabo słyszących. W czasie warsztatów można było obejrzeć film ukazujący różnicę między polskim językiem migowym (PJM) i systemem językowo-migowym (SJM). Z kolei Marta Kocon opowiedziała o roli tłumacza języka migowego i trudnościach, z jakimi spotyka się osoba pełniąca taką rolę.

Spotkanie było tłumaczone na język mówiony i język migowy przez Martę Kocon.

Organizatorem warsztatów był Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.