Relacja z 14 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

W dniu 21-23 września 2016 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach 14 Olsztyńskich  Dni Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, przeprowadzili warsztaty nt. : „Świat dłoni” . Przybyłe na warsztaty dzieci powitały Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z BON. W ramach warsztatów zapoznały uczniów oraz ich opiekunów z komunikacją w Polskim Językiem Migowym, celem uświadomienia w przyszłości w jaki sposób można komunikować się z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie dzieci z podstawowymi znakami migowymi, zajęcia przeprowadziła Małgorzata Mickiewicz. Pani Małgorzata pokazała możliwości wykorzystania znaków migowych wraz z elementami, następnie dzieci miały możliwość utrwalenia znaków migowych.

Każde z dzieci pod kierunkiem lektorki PJM – Małgorzaty Mickiewicz mogło zaprezentować poszczególne znaki migowe z wykorzystaniem mimiki twarzy.

Uczestniczące w warsztatach dzieci z zainteresowaniem oraz dużym zaangażowaniem wykonywały poszczególne ćwiczenia z zakresu alfabetu palcowego z wykorzystaniem układu rąk. Po zakończeniu zajęć warsztatowych, dzieci zadawały wiele pytań dotyczących funkcjonowania osób Głuchych w świecie słyszących. Następnie Małgorzata Mickiewicz zaprezentowała w pokoju sygnalizację świetlną oraz terminal z dostępem do usługi tłumacza języka migowego on-line, gdzie uczniowie mogli bezpośrednio zapoznać się z technologią dostosowaną do potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących na terenie Uniwersytetu.

Udział w opisywanych warsztatach nie tylko przybliżył uczestnikom tematykę osób Głuchych i słabosłyszących ale także zakres sposobu komunikacji w Polskim Języku Migowym w ramach działań prowadzonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM, mamy również nadzieję, że zachęcił dzieci do kontynuacji nauki w “świecie dłoni”.