Reglamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niniejszy dokument reguluje między innymi prawa studentów z niepełnosprawnościami i procedury ubiegania się o wsparcie: zmiana formy zaliczeń, wydłużenie czasu zaliczenia/egzaminu, wprowadzanie rozwiązań alternatywnych w trakcie studiów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Studiów, który znajdziecie tutaj.