Realizacja W-F-u w semestrze zimowym

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).

Studenci z niepełnosprawnością zapisują się drogą internetową (moduł UL w systemie USOS) do dowolnie wybranej grupy, w której będą mogli realizować zajęcia dostosowane do własnych możliwości.