Prośba o wypełnienie ankiety

 

W związku z prowadzoną kontrolą „Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”, zwracamy się do wszystkich studentów będących osobami z niepełnosrawnościami z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków udziału osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia i w badaniach naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 

Wyniki ankiet pozwolą na zobrazowanie, na potrzeby kontroli NIK, sytuacji osób niepełnosprawnych na Uczelni.

 

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza oraz przekazanie go do BON (mailowo, osobiście, przez osobę trzecią – jak Państwu będzie wygodnie).

 

Kwestionariusz znajduje się w poniższym pliku  

 

Ankieta jest anonimowa. 

 

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc.