Prezentacja oferty kształcenia UWM dla osób Głuchych i słabosłyszących – Iława, Elbląg, Olsztyn

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i słabosłyszące na spotkanie dotyczące  prezentacji  oferty kształcenia i wsparcia osób głuchych i słabosłyszących na  Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, które odbędą się w trzech miastach na województwie warmińsko – mazurskim:

Termin spotkania:

20.10.2016 roku, o godzinie 17:00 – 19:00, Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących „Jeziorak”, Miejsce spotkania: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane ,ul. Lubawska 3, Iława

25.10.2016 roku, o godzinie 17:00 – 19:00, Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych. Miejsce spotkania: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowe w Olsztynie, ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn

26.10.2016 roku, o godzinie 17:00 – 19:00, Stowarzyszenie Integracyjne Głuchych i Niedosłyszących „SIGN”, Miejsce spotkania: Stowarzyszenie Integracyjne Głuchych i Niedosłyszących „SIGN”, ul. Związku Jaszczurskiego 17, Elbląg

Celem  spotkania jest zaprezentowanie oferty kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz form wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących w nauczaniu na UWM w Olsztynie.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program spotkania:

17.00 – 17.20     Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników 
17.20 – 18.10     Prezentacja oferty kształcenia Głuchych i słabosłyszących
na UWM w Olsztynie (Małgorzata Mickiewicz, Barbara Parda BON)
18.10 – 18.30     Prezentacja filmowa „Uniwesytet Gallaudeta” (Małgorzata Mickiewicz, BON)
18.30 – 19.00     Dyskusja i podsumowanie spotkania 

Spotkanie poprowadzą Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).

Serdecznie Zapraszamy

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.