polski język migowy – zapisy na szkolenie

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia/ Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

– wykładowców i pracowników UWM,

– studentów  UWM,

  na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

  – wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

–  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

  Liczebność grup: do 6 osób.

  Szkolenie z Polskiego Języka Migowego będą w trybie zdalnym.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

  Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 15 października 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email:

malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub Szkolenie PJM dla studentów UWM

  Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych:

malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl