Pływalnia Uniwersytecka zapisy na semestr letni 2019/2020

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 06.02.2020 do dnia 24.02.2020 roku przyjmowane są zgłoszenia studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Studentów, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z bezpłatnych wejść na Pływalnię oraz studenci reprezentujący Uczelnię w zawodach pływackich.

Osoby, które znajdą się na liście otrzymają mailowe potwierdzenie oraz szczegółowe zasady korzystania z tej formy aktywności.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.