Opis spotkania „Poznaj z nami Kortowo”

W dniu 1.10.2015 roku  o godzinie 13:30 rozpoczęło się spotkanie, w którym brali udział studenci Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016. Tegoroczne spotkanie „Poznaj z nami Kortowo”,  to już czwarta edycja wydarzenia, podczas którego studenci zapoznają się z ofertą kształcenia, zasadami funkcjonowania i topografią Uczelni.

Scenariusz wydarzenia był bardzo zbliżony do zeszłorocznego spotkania. Rozpoczęło się od rozmowy z gościem – przedstawicielem Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Panią Karoliną Anioł, która przedstawiła możliwości ubiegania się przez osoby z niepełnosprawnościami o wsparcie pochodzące spoza Uczelni podczas studiów. Następnie pracownik  Biura ds. Osób Niepełnosprawnych  przedstawił możliwości wsparcia o jakie studenci mogą ubiegać się na Uczelni.

Po zapoznaniu się z różnymi formami wsparcia pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej  Pani Iwona Myszko oprowadziła grupę uczestników po budynku Biblioteki. Świeżo upieczeni studenci mieli okazję zapoznać się z zasadami korzystania z jej zasobów. Uczestnicy zwiedzili również Izbę Pamięci, gdzie zgromadzono archiwalne fotografie Uczelni, dokumenty i stroje akademickie.

Następnie Pan Lech Kryszałowicz, pełniący funkcję przewodnika po Kortowie zabrał grupę na fascynującą wycieczkę po kampusie. Studenci odwiedzili Laboratorium Zwierzęce w Starym Dworze oraz przemierzali Kortowo wzdłuż ul. Oczapowskiego, przy której mieści najważniejszy budynek Uczelni – Rektorat.  

Uczestnicy podczas spaceru dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o życiu studenckim oraz o organizacji Uczelni.

Koniec spotkania zwieńczyło ognisko na Przystani Kortowskiej, przy którym studenci mogli wymienić się informacjami na temat studiowania z kolegami ze starszych roczników oraz z psychologiem Panem Piotrem Markiewiczem, który wspiera studentów naszej Uczelni udzielając porad psychologicznych.

Biuro  ds. Osób Niepełnosprawnych składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia.  Niniejsze spotkanie po raz kolejny stało się okazją do zapoznania się z życiem studenckim oraz przyczynkiem do zawarcia nowych znajomości, które w przyszłości (być może) będą owocowały długimi przyjaźniami.

 

(Tekst artykułu opracowała stażystka Magdalena Kobojek)