Olsztyn, Elbląg, Iława – promocja wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (BON) w dniu 20 i 25 oraz 26 października 2016 roku gościło z wizytą w trzech stowarzyszeniach: Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących „JEZIORAK” w Iławie, Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Integracyjne Głuchych i niedosłyszących SIGN  w Elblągu. Celem spotkania  była promocja wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących „JEZIORAK” w Iławie odwiedzili Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z BON. Dziękujemy serdecznie Prezesowi Iławskiego Stowarzyszenia Niesłyszących Panu Dariuszowi Żórańskiemu za miłe przywitanie naszego Zespołu. Prezentowaliśmy członkom Iławskiego Stowarzyszenia możliwości studiowania oraz dostępne formy wsparcia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Członkowie mieli okazję obejrzeć krótki film pt. „Green University” w wersji migowej oraz o Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie.

W kolejnych dniach tj. 25 października 2016 roku o godzinie  17:00 BON odwiedziło Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w Olsztynie,gdzie sympatycznie przywitał nas Pan Prezes Krzysztof Parda. Następnie 26.10.2016r. gościliśmy w Stowarzyszeniu Integracyjnym Głuchych i niedosłyszących SIGN w Elblągu, w spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Po przywitaniu przez Wiceprezesa Stowarzyszenia – Panią Bogusławę Szczepańską, Pani Małgorzata Mickiewicz szczegółowo omówiła cel naszej wizyty, przedstawiła prezentację dot. wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących na UWM.

Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, członkowie trzech stowarzyszenia zadawali wiele pytań, okazało się, że wśród członków stowarzyszenia jest kilka osób marzących o studiowaniu, jednakże barierę stanowi niezdana matura. Nasza prezentacja oraz przedstawione informacje zachęciły do podjęcia decyzji o podejściu do matury a tym samym rozpoczęciu studiów na UWM w Olsztynie.

W trzech stowarzyszenia spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, na zakończenie Małgorzata Mickiewicz z BON przekazała  na ręce każdego Prezesa stowarzyszenia materiały informacyjne dot. oferty kształcenia oraz form wsparcia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie daje realne szanse rozwoju oraz charakteryzuje się dostępnością edukacyjną nakierowaną na potrzeby osób Głuchych i słabosłyszących.

W każdym spotkaniu udział wzięły:  Małgorzata Mickiewicz – referent – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Barbara Parda – starszy specjalista – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej zamieszczamy relację zdjęciową z tego wydarzenia.