Nowa grupa lektorska dla studentów z niepełnosprawnością słuchu

Szanowni Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż w semestrze zimowym 2016/2017 powstała specjalna grupa lektorska z języka angielskiego (poziom podstawowy) dla osób z dysfunkcją słuchu.

Zajęcia prowadzi mgr Iwona Stanisławska.
Terminy planowanych zajęć:  wtorki godz. 8:00 – 9:30,  sala numer 305, ul Oborńców Tobruku 3.

Studenci stacjonarni pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, zainteresowani realizacją przedmiotu w ww. grupie proszeni są o kontakt z BON.  

Osoba do kontaktu:
Dorota Filip
tel. (089) 523 38 66
e-mail;  dorota.filip@uwm.edu.pl