Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III”

Ośrodek Pomocy w Olsztynie zaprasza niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz w stopniu umiarkowanym ruchowym z niepełnosprawnością sprzężoną do projektu „Wsparcie Osób  Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III”. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wiek uczestników- kobiety od 16 do 60 roku życia, mężczyżni od 16 do 65 roku życia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wejście na otwarty rynek pracy.

Oferta w ramach projektu:
·         Konsultacje z doradcą zawodowym,
·         Konsultacje z psychologiem,
·         Warsztaty aktywizacji zawodowej w Ośrodku Pomocy
·         Warsztaty aktywizacji zawodowej wyjazdowe (ośrodek wypoczynkowy Zalesie ) wraz z opiekunem,
·         Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe-np. komputerowe, wizażu, inne,
·         Szkolenia zawodowe w firmach zewnętrznych,
·         Zajęcia praktyczne u pracodawców.
·         Staże zawodowe 3 i 6-cio miesięczne,
·         Konsultacje prawne,
·         Wsparcie w kontynuacji nauki (czesne, opłaty egzaminacyjne), wpisowe, zakup podręczników i pomocy naukowych)
·         sfinanosowanie sprzętu niezbędnego do dalaszej aktywizacji zawodwej

Kontakt: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Ośrodek Pomocy w Olsztynie, tel.89 534 06 76, kom. 693 979 723, mail:osrodek.olsztyn@pomocmaltanska.pl