Kurs Żeglarski dla osób niepełnosprawnych

Organizatorem kursu jest: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa.
Szkolenie ma za zadanie przygotowanie i wyszkolenie osób niepełnosprawnych w takim stopniu by samodzielnie funkcjonowały na jachcie oraz w miarę chęci i stanu zdrowia zdały egzamin na patent żeglarza jachtowego.
Kurs żeglarski jest całkowicie bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Osoby, które pozytywnie ukończą szkolenie przystępując do egzaminu wnoszą opłatę egzaminacyjną 250 zł + 50 zł opłata za patent żeglarski.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystki Wodnej 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 24.

Terminy:
I. 29 lipca – 11 sierpnia 2013r.,
II. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2013 r.,
III. 9 września – 22 września 2013 r.

Warunki udziału:
– ukończone 18 lat,
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Uczestnikami kursu żeglarskiego NIE MOGĄ BYĆ osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej.

Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników każdy otrzyma numer konta bankowego, na które należy wpłacić kaucję pobytowo – sprzętową w wysokości 250 zł. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu szkolenia.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje: kompletność dokumentów i staranność wypełnienia ANKIETY – ZGŁOSZENIA ,,Kurs żeglarski” i terminowość wpłacenia kaucji.
Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu ,,Żagle bez barier”.

Szczegółowych informacji udziela Vice Prezes PZŻN kol. Jan Gotto tel. 505 038 523.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PZŻN.