Kortowiada – ograniczenie w ruchu drogowym

Informacja o ograniczeniu w ruchu drogowym na terenie Kortowa podczas „Kortowiady 2019”

UPRAWNIENIA NA WJAZD WYDAJE ORGANIZATOR KORTOWIADY 2019 (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w domie studenta nr 2 ul. Cz. Kanafojskiego 1),

W dniach 15 – 19.05.2019r. całodobowo wyłączona zostanie z ruchu drogowego ulica Cz. Kanafojskiego.

Posterunki stałe; przy DS-4 (ul. Cz. Kanafojskiego 2) oraz przy mostku „Brama Kortówka”,  Mapa; punkt 6,9

W dniach 15 – 19.05.2019r. zostanie zamknięty przejazd pomiędzy budynkami M. Oczapowskiego 5 i 7 (dojazd do parkingu),  Mapa; punkt 5

Dnia 16.05.2019r.w godzinach 16:00 – 03:00 wyłączone zostaną z ruchu drogowego ulice M. Oczapowskiego oraz Cz. Kanafojskiego.

Posterunki stałe; przy Auli im. Prof. M. Gotowca (M. Oczapowskiego 5), przy Wydziale Nauk Technicznych (M. Oczapowskiego 11), oraz przy Bibliotece Uniwersyteckiej (M. Oczapowskiego 12B za wjazdem na parking szutrowy), Mapa; punkt 3,7,8,9

Dnia 16.05.2019r. zostanie zamknięty przejazd przez szlaban przy Rektoracie (ul. M. Oczapowskiego 2) oraz przejazd ulicą M. Oczapowskiego oraz skrzyżowanie ulic M. Oczapowskiego i J. Licznerskiego przy budynku M. Oczapowskiego 8. Mapa; punkt 1,2

W godzinach 11:30 – 13:00 można napotkać na utrudnienia podczas wjazdu i wyjazdu z terenu Uniwersytetu. Związane to będzie z przejściem ulicami J. Heweliusza, M. Oczapowskiego oraz Cz. Kanafojskiego „PARADY WYDZIAŁÓW”, Mapa; punkt 1,2,3,6

Dnia 17.05. oraz 18.05.2019r. w godzinach 16:00 – 03:00 zostanie wyłączona z ruchu drogowego ulica R. Prawocheńskiego (wjazd do Uniwersytetu od strony ul. Warszawskiej i J. Tuwima), M. Oczapowskiego i Cz. Kanafojskiego.

Posterunki stałe; skrzyżowanie – wjazd do Uniwersytetu ul. R. Prawocheńskiego od al. Warszawskiej i J. Tuwima, przy Auli im. Prof. M. Gotowca (M. Oczapowskiego 5), Wydziale Nauk Technicznych (M. Oczapowskiego 11) oraz przy Bibliotece Uniwersyteckiej (M. Oczapowskiego 12B za wjazdem na parking szutrowy), Mapa; punkt 4,3,7,8,9

W dniach 16 – 19.05.2019r. Pracownicy dojeżdżający do budynków M. Oczapowskiego 5 i 7 proszeni są o posiadanie legitymacji pracowniczej w celu okazania pracownikom ochrony. Mapa; punkt 4,3,7,8

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.