Kortowiada dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator Kortowiady – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie pragnie wyjść z pomocą do osób z niepełnosprawnością. Każda osoba niepełnosprawna, wraz z opiekunem, po uprzedniej weryfikacji, będzie uprawniona do wstępu na strefę wyznaczoną przez Organizatora, w godzinach odbywania się koncertów na Górce Kortowskiej. (mapa poglądowa w pliku do pobrania)

Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy: lukasz.banach@kortowiada.pl.

Liczba miejsc na strefie jest ograniczona ze względów logistycznych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 17 maja do godziny 18:00.
Po upłynięciu powyższego terminu ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE