Konsultacje psychologa w semestrze zimowym 2022/2023

Zapraszamy studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.) na bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne skierowane do studentów z niepełnosprawnościami

W semestrze zimowym 2022/2023 wsparcie psychologiczne prowadzi 

dr Piotr Markiewicz, specjalista psychologii klinicznej, konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej

1. Konsultacje online MS TEAMS: piątki 15:00-16:30

Zespół w programie MS TEAMS – Konsultacje psychologiczne BON, kod dostępu do zespołu: fv3nm5r

2. Konsultacje telefoniczne: 608 301 019

3. Kontakt mailowy: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

4. w razie potrzeby student może umówić się na spotkanie indywidualne

W miarę możliwości prosimy z wyprzedzeniem zgłaszać (mailowo, telefonicznie) chęć kontaktu z Psychologiem.