IV Integracyjny Mecz Koszykówki Na Wózkach (17.05.2017)

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego serdecznie zapraszają na IV edycję Meczu koszykówki na wózkach.

Koszykówka na wózkach jest widowiskową dyscypliną sportu uprawianą przez osoby z niepełnosprawnościami. Reguły gry są zbliżone do reguł tradycyjnej koszykówki. Drużyna składa się z pięciu zawodników. Mecze rozgrywa się na tych samych boiskach, na których grają koszykarze sprawni (28 na 15 metrów). Czas gry wynosi 4 razy 10 minut.

IV Integracyjny Mecz Koszykówki Na Wózkach odbędzie się pierwszego dnia Kortowiady (17.05.2017) w środę o godzinie 17:00 w Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 w Olsztynie, Kortowo.