III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

W dniach 21 i 22 marca 2018 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami pn. „Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym”.

Celem wydarzenia organizowanego przez Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” było poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie wspierania studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w procesie edukacji na poziomie wyższym.

W tegorocznym Forum Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zaprezentował swoje dokonania na polu wsparcia studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prelegentem była dr Bożena Chrostowska, która przedstawiła uczestnikom problematykę wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na UWM w Olsztynie.

W Forum wzięli udział przedstawiciele 24 uczelni, pracownicy UAM oraz wolni słuchacze – łącznie ok. 80 osób. Poza wystąpieniami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania studentów z Zespołem Aspergera podzielili się specjaliści z Fundacji SYNAPSIS.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM składa serdeczne podziękowania organizatorom i życzy powodzenia w działaniach UAM realizowanych w ramach pilotażowego projektu na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego.