II Wykład szkoleniowy dla studentów UWM dot. autyzmu

Szanowni Państwo,
z okazji obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu serdecznie zapraszam Was, Studentki i Studentów Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego na wykład szkoleniowy pt. ABC spektrum autyzmu. Na spotkaniu dowiecie się czym jest spektrum autyzmu, dlaczego przypomina koło barw, czym jest neuroróżnorodność i dlaczego jest piękna. W planie spotkania przewidziane jest też „zhakowanie” wybranych stereotypów na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu.

Dla chętnych możliwe jest uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu. 

Uwaga! Spotkanie jest skierowane tylko do studentek i studentów UWM.
Kiedy: 06.05.2021r .w  godzinach  17.30 – 19.30
Gdzie: MS Teams
Kod zespołu: 8jjkvpc 
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ada159914d68947868c779cfd024ab6c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=bae72d18-4abe-4282-a873-4dacc1d8ecb2&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Serdecznie zapraszam!
Dr Bożena Chrostowska
Koordynator ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu na UWM