I Integracyjne Mistrzostwa Polski Studentów z Niepełnosprawnościami w Tenisie Stołowym

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza studentów do udziału w II Zjeździe Studentów z Niepełnosprawnościami w Poznaniu, organizowanym przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej.

W ramach wydarzenia odbędą się I Integracyjne Mistrzostwa Polski Studentów z Niepełnosprawnościami w Tenisie Stołowym.

 

Termin wydarzenia: 02 – 04.12.2016 r. 

Studentów zainteresowanych udziałem w mistrzostwach prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów wyjazdu studentom reprezentującym UWM (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) – szczegóły w BON. W wyjeździe może wziąć udział pracownik BON, który pełniłby jednocześnie funkcję opiekuna grupy.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 31.10.2016 r. 

Warunkiem udziału w zawodach jest wyrobienie sobie (z pomocą BON) legitymacji AZS na rok akademicki 2016/2017 (35 zł) oraz aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w mistrzostwach 

Osoba do kontaktu Dorota Filip (tel. 89 523 38 66, mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

W plikach komunikat, regulamin i zgłoszenie.