FAR „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Jak szukać pracy? Jak pisać dokumenty aplikacyjne? Z jakiej pomocy można skorzystać i gdzie się o nią zwrócić? Jakie koszty podlegają dofinansowaniu PFRON? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Główny cel:
Wsparcie i przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Podejmowane działania mają na celu udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz utrzymaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Beneficjentami projektu mogą być osoby:
– niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną
– w wieku od 16 do 59 (kobiet) i 64 lat (mężczyźni)
– nieaktywne zawodowe
– nie będące uczestnikami Zakładów Aktywizacji Zawodowej

W ramach projektu FAR oferuje:
– spotkanie z doradcą zawodowym (w miejscu zamieszkania)
– szkolenie dla opiekunów (szkolenie w miejscu zamieszkania dla opiekuna członków rodziny, szkolenie różnego rodzaju z zakresu prawa osób niepełnosprawnych, opieki nad osobą niepełnosprawną techniki przenoszenia. Szkolenie dobierane indywidualne w zależności od potrzeb opiekuna)
– Indywidualne zajęcia praktyczne (bezpłatne praktyki min. 20 h)
– staż rehabilitacyjny trwający 3 miesiące u pracodawcy
– szkolenie zawodowe (min. kursy komputerowe, kurs prawo jazdy i inne dobierane indywidualnie zależnie od potrzeb uczestnika projektu)
– pomoc w znalezieniu pracy
– Warsztat Aktywizacji Zawodowej (10 dniowy)
Podczas trwania wszystkich działań projektowych uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.
Kontakt:
Biuro Regionalne Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Ul. Mierosławskiego 12
14-200 Iława
Tel: 89 642 12 30
lub: Barbara Bukowska tel. 508 015 917