Dzień Otwartych Drzwi 2018 – relacja

Dnia 6 kwietnia 2018 roku Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w ramach wydarzenia “Dzień Otwartych Drzwi” otworzył swoje drzwi przed maturzystami, którzy w przyszłym roku akademickim planują rozpocząć studia wyższe. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na zaproszenie gościło po raz drugi grupę Głuchej i słabosłyszącej młodzieży z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych z ul. Łuckiej w Warszawie.

Celem Dnia Otwartych Drzwi było przybliżenie oferty kształcenia oraz form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w tym osób Głuchych i słabosłyszących na UWM.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania młodzieży przez Rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego. Rektor UWM odwołał się do tradycji, jakimi kieruje się społeczność akademicka, jak również podkreślił duże osiągnięcia naszych studentów. Następnie głos zabrał prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM , który przekazał niezbędne informacje dotyczące dostępnych kierunków kształcenia oraz funkcjonowania kół naukowych na UWM w Olsztynie.

Kolejnym punktem spotkania, była prezentacja oferty wsparcia na stoisku Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Małgorzata Mickiewicz z BON UWM opowiedziała o dostępnych formach wsparcia Osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM, które zostały opracowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących. Kolejną atrakcją była wycieczka po terenie campusu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przewodnikiem młodzieży szkolnej był słabosłyszący student Mariusz Kocon z IV roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić budynki różnych wydziałów, m.in. Starą Kotłownię, stołówkę akademicką, deptak przy jeziorze Kortowskim. Uczniowie podczas spaceru przy ulicy Oczapowskiego dowiedzieli się wielu rzeczy o życiu studenckim oraz organizacji życia studenckiego na Uczelni. Po wycieczce zainteresowani udali się do Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , gdzie w sali dydaktycznej przywitała ich prof. UWM Bożena Kordan, która spróbowała nawiązać kontakt z młodzieżą za pomocą polskiego języka migowego. Młodzież obejrzała przy tym prezentację przygotowaną przez Panią prof. Bożenę Kordan. Po prezentacji uczniowie odwiedzili Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem w tracie prezentacji stoisk, cieszyły się konsultacje z wykładowcami i pracownikami UWM, , którzy posługiwali się polskim językiem migowym.

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi uczniowie zadawali wiele pytań, na które chętnie odpowiadali nauczyciele akademiccy: prof. UWM Bożena Kordan, prof. UWM Krzysztof Młynarczyk, dr Agnieszka Kosewska, dr Sebastian Przybyszewski, oraz Mariusz Kocon student UWM, Małgorzata Mickiewicz BON UWM.

Całe wydarzenie Dnia Otwartych Drzwi było wspierane przez tłumaczy języka migowego: Panią Barbarę Parda i Dianę Kirakowską.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuje za przybycie wszystkim uczniom i nauczycielom. Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów na naszym Uniwersytecie!

Poniżej zamieszczamy relację zdjęciową z tego wydarzenia, ponadto zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.