Dzień Otwartych Drzwi 2017 -relacja

Głusi i słabosłyszący uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Łuckiej w Warszawie po raz pierwszy odwiedzili nasz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, uczniowie wzięli udział w Dniu Otwartych Drzwi 2017 r., który odbył się 5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Na stoisku Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie grupę uczniów i ich nauczycieli przywitały: Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda, które zapoznały uczniów z ofertą kształcenia i formach wsparcia dla osób Głuchych i słabosłyszących chcących studiować na naszym Uniwersytecie.

W trakcie powyższego wydarzenia uczniowie wzięli udział w krótkim spotkaniu z Prorektorem Jerzym Przyborowskim, prof. UWM, który zaprosił Głuchych i słabosłyszących uczniów do zwiedzania stoisk poszczególnych Wydziałów UWM.

Barbara Parda w roli Tłumacza Języka Migowego zabrała uczniów na fascynującą spacer po stoiskach Wydziałów. Dla uczniów niniejsza wizyta była okazją do poznania uczelni, tradycji i zwyczajów akademickich oraz dała możliwość do zastanowienia się o wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z Uniwersytetem i środowiskiem akademickim.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie całego kampusu Kortowa na terenie Uniwersytetu UWM, przewodnikiem była Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie. W trakcie wycieczki, uczniowie poznali piękno przyrody Kortowa. Uczestnicy odwiedzili budynki różnych wydziałów, Starą Kotłownią, stołówkę akademicką, deptak przy jeziorze Kortowskim a także najważniejszy budynek Uczelni – Rektorat. Uczniowie podczas spaceru przy ulicy Oczapowskiego dowiedzieli się wielu rzeczy o życiu studenckim oraz organizacji Uczelni.

Na spotkaniu zebranych uczniów  i nauczycieli w Bibliotece Uniwersyteckiej przywitał Andrzej Prószyński, kierownik Biura   BON UWM, który , opowiedział o możliwościach i formach wsparcia dla osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

O wsparciu kształcenia w procesie na UWM dla osób Głuchych i słabosłyszących opowiedziała w języku migowym również Pani Małgorzata Mickiewicz. Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia mogą korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia). Uczniowie mieli okazję obejrzeć krótki film o Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie przyjęli możliwość spotkania ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi UWM, którzy opowiedzieli o tym, co tak naprawdę ważne w studiowaniu  na UWM, określili konkretne wsparcia, którym dysponuje nasze biuro BON UWM. Studenci UWM radzili też, gdzie szukać pomocy (np. Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych, który znajduje się każdym wydziale).  Słabosłyszący student zalecał uczniom, by czas studiów wykorzystali na ciężką pracę na swoje nazwisko a ewentualne porażki na egzaminach są wpisane w życie każdego studenta. Ale każde trudności trzeba starać się pokonać, podnosić się i ciężko uczyć się, by osiągnąć sukces- stwierdził.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM przekazało uczniom materiały nt. oferty wsparcia i gadżety BON UWM.

Uczniowie i nauczyciele z Warszawy zapowiedzieli swój przyjazd w przyszłym roku na Dzień Drzwi Otwartych 2018r.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczniom i ich nauczycielom za wizytę na naszym Uniwersytecie i zapraszamy ponownie za rok!