Doposażenie Studium Języków Obcych w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. Sprzęt znajduje się w Sali nr 12, przeznaczonej do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących
i niedosłyszących.
Studenci niepełnosprawni (osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące) I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych przez system USOS. Dostępna jest oferta lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie A2/B1, B1 i B2. Zajęcia dostępne są dla studentów stacjonarnych.
Wśród sprzętu  znajdującego się w SJO wyróżnić można:

1. powiększalnik elektroniczny
2. brajlowską maszynę do pisania
3. tablicę interaktywną
4. cztery stanowiska komputerowe wyposażone w:
a) oprogramowanie udźwiękawiające Jows (14.0),
b) oprogramowanie powiększające Magic (12.0) ,
c) słuchawki nauszne Super Bass,
d) stoliki komputerowy o regulowanych blatach.