Dodatkowa pomoc w Module II programu „Aktywny samorząd”

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją jaką Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymało z PFRON

 

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła w załączeniu pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Fundusz chce rozpropagować w środowisku osób niepełnosprawnych i na uczelniach informację o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne.

 

Z poważaniem

Krzysztof Kaca

 

 

 

 

 

DPR/4141/1986/2019/BŁ                                                                             Warszawa, dnia  19.09.2019 r.

 

 

Pełnomocnicy Rektorów

do spraw osób niepełnosprawnych

wg. rozdzielnika

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informuję Państwa o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zwiększenie, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie wśród studentów Państwa uczelni informacji o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby, które  zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zachęcanie przyszłych wnioskodawców do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP poprzez zwiększenie, dofinansowania w  formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II, właśnie z tytułu złożenia wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON jest jednym z elementów realizacji celu strategicznego programu dotyczącego włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Dzięki podpisowi elektronicznemu osoba z niepełnosprawnością będzie mogła korzystać z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON, ale także z setek innych usług on-line na wielu portalach urzędowych co znaczący sposób może wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające jej uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym.

Działaniem koniecznym do wykonania w celu uzyskania dodatkowego wsparcia, o którym jest mowa powyżej, jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 

 

Uzyskanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP zapewnia:

  • wygodny – bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu,
  • oszczędność czasu – nie traci się czasu na wizyty w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd,
  • dostęp do różnych placówek i usług administracji publicznej.

Dlatego posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne także w procesie pobierania nauki. Zaoszczędzi studentom, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” bardzo wiele czasu, tak potrzebnego na naukę. To nowoczesne narzędzie dostarczania i uzyskiwania informacji w ramach wszelkich formalności i aktywności każdej osoby. W przypadku osoby z niepełnosprawnością jest dodatkowym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. To coraz bardziej powszechne udogodnienie, warunek sprawnej, przyjaznej oraz nowoczesnej obsługi spraw obywatela. Dzięki temu można korzystać z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON, ale także z setek innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Jak uzyskać Profil Zaufany, można dowiedzieć się m.in. pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index  lub

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Złożenie przez studenta wniosku o dofinasowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” poprzez system SOW pozwoli w przyszłości duplikować złożony wniosek w kolejnych semestrach (lub w innych zadaniach) – już bez konieczności ponownego wprowadzania swoich danych. Będzie można załatwić wszystkie sprawy on-line, włącznie z rozliczeniem dofinansowania – bez konieczności osobistego stawiennictwa i angażowania czasu przeznaczonego na naukę.

Pozłożeniu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW studenci otrzymają wspomniany wcześniej jednorazowy dodatek (do 800 zł). Przyznana pomoc pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.

Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur, – podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w  formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW. 

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRONjest dostępny pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku pytań służymy pomocą, prosimy o kontakt z infolinią SOW tel. 800 889 777

Z góry serdecznie dziękuję za Państwa pomoc i zaangażowanie w rozpropagowaniu przez Państwa przedmiotowej informacji.

   Z poważaniem

Zastępca Prezesa Zarządu

       Dorota Habich