Do wypożyczenia: aparaty słuchowe Phonak oraz systemy FM Mikrolink dla osób niedosłyszących

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych studenci z wadą słuchu wypożyczyć mogą aparaty słuchowe (BTE) firmy Phonak oraz systemy wspomagające słyszenie FM Microlink MLx.

Wśród sprzętu do wypożyczenia znajdują się:

1.       Aparaty słuchowe:

– Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,

– Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc. 62 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink.

2.       Buciki (stopki) do systemu FM Mikrolink:

– Phonak AS3-MLx (1 szt.),

– Phonak AS7-MLx (3 szt.),

– Oticon Compact FM5 V2 (2szt.),

– Oticon TMX classic.

3.       System wspomagania słuchu FM Microlink MLx

– Phonak Mikrolink TX3 – mikrofon ręczny/nadajnik TX3 (10 szt.),

– Phonak MicroLink MLx – odbiornik FM (10 szt.).

Za pomocą powyższego sprzętu osoby z wadą słuchu mogą mieć możliwość usprawnienia własnego aparatu_(BTE)_o_system_FM.

Uwaga: Wymieniony wyżej sprzęt pochodzi z roku 2000. W ocenie specjalistycznej firmy został on jednak uznany za sprawny i możliwy do użycia. Do pełnego uruchomienia w/w sprzętu konieczna jest wizyta u protetyka słuchu w celu ustawienia aparatu oraz wyposażenia aparatu we wkładkę douszną. Koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie osoba wypożyczająca sprzęt.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem w/w sprzętu proszone są kontakt z wypożyczalnią specjalistycznego sprzętu działającą przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pok. 105/S2, tel. (89)523-38-66 – Osoba do kontaktu Andrzej Prószyński.