Dedykowane grupy W-Fu dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami wymagający alternatywnych rozwiązań podczas realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego mogą zapisać się do grup dedykowanych.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach dedykowanego W-Fu  w roku akademickim 2019/2020 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Termin składania wniosków –  do dn. 15.10.2019 roku.

Uwaga.
Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2019/2020 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl