Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i/lub słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.
Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 proszone są o kontakt z Ośrodkiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin składania wniosków –  do dn. 15.10.2021 roku.

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: https://ul.uwm.edu.pl/ w terminach ustalonych dla wszystkich studentów. Sugerujemy przemyślany wybór, samo zgłoszenie na lektorat nie jest równoważne z jego realizacją.

Zasady realizacji lektoratów w semestrze zimowym 2021/2021 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty

Uwaga!

W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem stanem epidemii lektoraty będą realizowane w trybie zdalnym

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl