Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w semestrze letnim 2016/2017 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku (Wniosek do pobrania w pliku poniżej).

Termin składania wniosków –  do dn. 01.03.2017 roku.

Uwaga

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Link do informacji:  Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

Mail: dorota.filip@uwm.edu.pl