Bramka SMS do zgłoszeń alarmowych dla niesłyszących – UWM

Od dnia 04.02.2016 r. osoby Głuche i słabosłyszące w UWM mają możliwość, wybierając nr 112, wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby ratownicze za pomocą specjalnej bramki SMS-owej.

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem ( prof. Ryszard Górecki, rektor UWM) oraz wojewodą warmińsko-mazurskim (Artur Chojecki) o udostępnieniu osobom z dysfunkcją słuchu i mowy bramki SMS z aplikacją umożliwiającą powiadamianie służb ratunkowych za pomocą specjalnych obrazków.

Więcej informacji tutaj

 

 

Osoby zainteresowane aplikacją zapraszamy do siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu wypełnienia  formularza (Załącznik: Oświadczenie). Wypełniony i podpisany formularz można też przesłać na adres BON (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105, 10-719 Olsztyn).  

Osoby, które zostaną  zarejestrowane, przejdą szkolenie z korzystania z aplikacji w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego.