Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie poszukuje Asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością (3)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie poszukuje Asystenta dydaktycznego dla osoby  z niepełnosprawnością

Warunki pracy:

– umowa zlecenie na czas sesji egzaminacyjnej  (03-16 wrzesień 2018 r.),

– wynagrodzenie 14 zł brutto za jedną godzinę pracy,

– 10 godzin wsparcia osoby z niepełnosprawnością w całym okresie rozliczeniowym,

– termin rozpoczęcia pracy do uzgodnienia z osobą wymagającą wsparcia.

Pożądane  cechy:

1) rzetelność, operatywność,

 2) zaangażowanie,

3) komunikatywność, umiejętność współpracy z osobą wymagającą wsparcia

4) cierpliwość, empatia w stosunku do osoby,

5) odporność na stres.

Zakres zadań:

Usługa asystencka dla studenta będącego osobą ze stopniem niepełnosprawności spowodowanej całościowym zaburzeniem rozwoju mieszczące się w spektrum Autyzmu (Zespół Aspergera), co powoduje trudności w kontaktach społecznych i komunikowaniu się. Osoba wykazuje trudności komunikacyjne m.in. podczas dopełniania formalności administracyjnych.

Zakres wsparcia obejmuje:

  • asystę podczas dopełniania formalności administracyjnych (dziekanat, konsultacje
     z wykładowcami),
  • wsparcie poprzez uporządkowanie spraw do zrealizowania, w szczególności  spraw związanych z zaliczeniami i egzaminami (terminy, miejsca spotkań itp.)
     oraz indywidualizacją warunków zaliczania. 

Dokumenty aplikacyjne:
CV oraz formularz kandydata należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
dorota.opolska@uwm.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, UWM Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 12 B, pokój 106/S2  w godzinach 8.00-14.00 w terminie do 17 sierpnia 2018 r.