Biblioteka. Oczywiście!

W dniu 10 maja 2017r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizowała wydarzenie adresowane do osób Głuchych i słabosłyszących w ramach imprezy Tydzień Bibliotek pod nazwą: „Biblioteka. Oczywiście!”.
W spotkaniu wzięło udział ok 40 osób. Były to dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie oraz członkowie Polskiego Związku Głuchych i Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych.
 

Zredagowała, opublikowała Wioleta Zamorska