Asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci). Poszukujemy osób chętnych do świadczenia usługi asystenckiej w roku akademickim 2015/2016.
Dla osób zainteresowanych przeprowadzone zostanie szkolenie nt. Jak skutecznie wspierać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Planowany termin szkolenia 26.08.2015 (środa).
Wszystkie osoby po ukończeniu szkolenia (jak również te, które podobne szkolenia już ukończyły bądź mają doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami) będą mogły wziąć udział w naborze na pełnienie funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego w terminie późniejszym.
O szczegółach naboru poinformujemy Państwa osobiście.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załącznika Zgłoszenie zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta (w załączniku) i przesłanie go na adres: bon@uwm.edu.pl

Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (w załączniku).
Informujemy, iż przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.

Wszelkich informacji na temat zadań i warunków zatrudnienia asystenta udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl