AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 marca 2020 roku rusza nabór wniosków w programie celowym Aktywny samorząd – Moduł I i Moduł II.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II – od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

– do 10 października 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie wnioski będzie można składać przez Internet w darmowym Systemie Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Wyjątek stanowi Moduł II, w którym nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Systemie SOW.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się na portalu SOW.

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji programu w roku bieżącym znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

„Kierunki działań (…) w 2020 roku”, będący załącznikiem do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 r.).

 

Żródło: https://mzon.olsztyn.pl/index.php/aktualnosci/243-aktywny-samorzad-w-2020-roku