Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

(Żródło: AKTYWNY SAMORZĄD 2022 – (oion.pl))

Moduł II – pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków:

– od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

– od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

Nabór wniosków w programie odbywa się również drogą internetową w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany. Informacje dotyczące składania dokumentów w formie elektronicznej znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

 

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków skorzystania z dofinansowań w ramach programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27 i 25, jak również na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub www.portal-sow.pfron.org.pl.