AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Informujemy, że w Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie od dnia 05.03.2018 do 30.03.2018 będą wydawane i przyjmowane wnioski w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na MODUŁ II*

Wydawane i przyjmowane dokumenty dotyczą roku akademickiego 2017/2018.

 

Wnioski do pobrania w formie elektronicznej  

 

Osoby spoza Olsztyna powinny zasięgnąć w tej sprawie informacji w jednostkach realizujących program właściwych dla miejsca zamieszkania tj.: MOPS, GOPS PCPR.

 

Link do szczegółowych informacji dotyczących aktualnej  edycji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/zasady-oraz-zalaczniki/

 

 

*MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu