Aktywny Samorząd Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę  przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Więcej informacji: strona OION w Olsztynie

Termin składania wniosków na Moduł II: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r. na rok akademicki 2019/2020