Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku (Moduł II)

Przypominamy, że do 10 października 2017 roku przyjmowane będą  wnioski na program ,,Aktywny Samorząd”- MODUŁ II* (dot. roku akademickiego 2017/2018)

Informacja dla osób mieszkających w Olsztynie:

Komplet dokumentów składamy w siedzibie Miejskiego  Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ulica Prosta 23A (89) 535 25 59 pokój nr 5A (Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych) lub 6 na pierwszym piętrze.

Link do informacji OION: http://www.oion.pl/?page=aktual&id_news=453&str_nr=1

Osoby zamieszkałe poza miastem Olsztyn powinny szukać informacji na temat programu w swoich jednostkach terenowych realizujących projekt Aktywny samorząd to znaczy w MOPS – ach, GOPS – ach PCPR – ach itd.

Informacja o programie w roku 2017 na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku/

* Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).