„Aktywny samorząd 2015” – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne na temat warunków ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”. 

Celem spotkania jest zapoznanie z zasadami realizacji programu w roku 2015. W spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele jednostek realizujących program „Aktywny samorząd” w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim. Podczas spotkania przekazane zostaną również informacje nt. ulg i przywilejów dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich, zainteresowanych wsparciem z programu „Aktywny samorząd” zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa aktywność. Chcielibyśmy wysłuchać Waszych komentarzy, spostrzeżeń i uwag odnośnie realizowanego programu.

Spotkanie odbędzie się  dn. 12.03.2015 roku w godz. 11:00 – 13:00 w sali nr  S2/116 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro). Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl